Niềm đam mê của chúng tôi để CẢI THIỆN mỗi ngày là INFINITE 🤍 Bạn có những nghi ngờ? Chúng tôi giúp bạn 24/7

Đội ngũ

David kaufmann

Giám đốc điều hành & Đồng sáng lập

Alena Shapiro

Nhà phát triển Pixel Perfect

Sergei Nehaichik

Nhà phát triển Backend

Marta Adell

Giám đốc tài chính & Đồng sáng lập

Alex Peretyatko

Lập trình viên Full Stack

Vadim Bahuta

Lập trình viên Front End

Slava Belokursky

Giám đốc Công nghệ

Nikita Zavalei

Quản lý Dự án

José Alejandro Grajales

Lập trình viên WP

Jesús Paez

Giám đốc Sản phẩm

Hushchyn Maxim

Lập trình viên Backend

David kaufmann

Giám đốc điều hành & Đồng sáng lập

Marta Adell

Giám đốc điều hành & Đồng sáng lập

Slava Belokursky

Giám đốc Công nghệ

Jesús Paez

Giám đốc Sản phẩm

Alena Shapiro

Nhà phát triển Pixel Perfect

Alex Peretyatko

Lập trình viên Full Stack

Hushchyn Maxim

Lập trình viên Backend

Sergei Nehaichik

Lập trình viên Backend

Vadim Bahuta

Lập trình viên Front End

Alex Peretyatko

Lập trình viên Full Stack

Vadim Bahuta

Lập trình viên Front End

Nikita Zavalei

Quản lý Dự án

José Alejandro Grajales

Lập trình viên WP

Nhà đầu tư

Erik Allebest

Danny Rensch

Jay Severson

David Gironés

Erik Allebest

Danny Rensch

Jay Severson

David Gironés